Platný tarif

Tarifní podmínky jsou platné v autobusech MHD Trutnov, v linkových autobusech integrovaného dopravního systému (IDS) IREDO platí tarif IREDO. Časové jízdenky MHD Trutnov jsou platné v obvodu MHD i v linkových autobusech IDS IREDO – obvod MHD je vyznačen u zastávek v příslušných jízdních řádech linek IDS IREDO.

Jízdné za jednotlivou jízdu a dovozné za přepravu zavazadel je nepřestupné a je jednotné v denním i nočním provozu. V pracovní dny po 18 hodině, v sobotu, v neděli a o svátcích je nástup povolen pouze předními dveřmi.

I. tarifní pásmo – jízda na vzdálenost do 5 zastávek*

II. tarifní pásmo – jízda na vzdálenost více než 5 zastávek*

* Zastávky, které mají v jízdním řádu u spoje označení | (spoj zastávkou projíždí) se do tarifních pásem spojů MHD započítávají, zastávky s označením < (spoj jede jiným směrem) se nezapočítávají.

Jednotlivé jízdné DOPRAVNÍ KARTA
I./II. tarifní pásmo
HOTOVOST
II. tarifní pásmo
Osoba starší 15-ti let 8 Kč / 10 Kč 12 Kč

Děti a mladiství od zahájení povinné školní docházky do 15-ti let, zavazadlo o rozměrech větších než 20x30x50 cm, souprava lyží, pes (i ve schráně), dětský kočárek bez dítěte

4 Kč /  5 Kč 6 Kč

Časové (síťové) jízdné**

měsíční čtvrtletní
Časová jízdenka občanská 250 Kč 650 Kč

Zlevněná jízdenka pro žáky (od 6-ti do 15-ti let), studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, učilišť, důchodce do 70-ti let a invalidní důchodce (invalidita III. stupně)

100 Kč 280 Kč

 ** Časovou jízdenku (platná pro I.+II. tarifní pásmo) je možné používat pouze ve spojení s dopravní kartou OSNADO (nepřenosnou), na které je jízdenka nahrána. Platnost jízdenky začíná vždy 1. kalendářním dnem měsíce/čtvrtletí a končí 3. dnem následujícího měsíce/čtvrtletí.

Bezplatně se přepravují:

  • děti do zahájení povinné školní docházky
  • příslušníci městské policie Trutnov
  • důchodci starší 70 let po předložení občanského průkazu
  • držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně invalidních vozíků
  • osoba nebo pes, je-li průvodcem držitele průkazu ZTP-P
  • dětský kočárek s dítětem
  • cestující s platnou kartou zaměstnaneckého jízdného
  • důchodci – držitelé průkazů ÚV ČSBSPFaš, KPVČR a PTP

Tarifní podmínky schváleny RM Trutnov dne 22.11.2011 (usnesení RM č.2011-1214).

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Dopravní karty OSNADO

Poznámka: v případě, že dojde mezi námi a cestujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o posktynutí služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, www.coi.cz