Ztráty a nálezy

Pro informace ve věci ztrát a nálezů se obraťte nejlépe na příslušné dispečerské pracoviště, odkud lze v případě potřeby kontaktovat i řidiče.