Politika kvality

Název firmy ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. a.s. je od svého vzniku spojován s tradicí, spolehlivostí a kvalitou v osobní dopravě.

Chápeme to jako závazek vůči našim zákazníkům, obchodním partnerům a cestující veřejnosti, s nimiž jsme v neustálém kontaktu a jejichž požadavky a očekáváním se řídíme.

Přenos těchto požadavků do technicky i ekonomicky optimálních řešení a jejich následná realizace jsou prováděny dobře odborně připravenými zaměstnanci, u kterých je vztah ke kvalitě soustavně rozvíjen průběžným vzděláváním, důslednou informovaností a správnou motivací.

Požadavky na zabezpečování jakosti promítáme trvale a důsledně do řízení vlastní činnosti a ve stejné míře je přenášíme i do našich odběratelských vztahů.

O spokojenost a důvěru zákazníků i cestující veřejnosti, která je naším prvořadým cílem, usilujeme nabídkou komplexních dopravních služeb, jejichž  kvalita odpovídá evropskému standardu. Efektivně řízeným systémem jakosti, orientovaným nejen na zákazníky, ale i zaměstnance firmy, ekonomiku, řízení průběhu celého procesu poskytované služby včetně individuální odpovědnosti za zabezpečování jakosti posilujeme svou pozici na trhu a dobré jméno společnosti.

Vedení společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na sebe bere odpovědnost  za to, že kvalita je nedílnou součástí firemní kultury, a že při svém rozhodování bude vždy vycházet z tohoto principu.

Zaměstnanci společnosti na všech úrovních nesou odpovědnost za kvalitu svými každodenními výkony, vedoucí zaměstnanci jsou vzorem.