Historie

Kořeny původní společnosti ČSAD sahají až do roku 1949, kdy nastal skutečný rozvoj autobusové dopravy. V lednu roku 2001 došlo ke sloučení ČSAD Chrudim a Kutná Hora na společnost ČSAD Autobusy CZ a.s. Od 1. 4. 2001 se novým 100% vlastníkem stala společnost Connex Transport AB - Stockholm. V rámci skupiny Veolia došlo ke změně jména vlastníka a od roku 2006 je jím společnost Veolia Transport Česká republika a.s..

01.09.2008 došlo ke změně názvu společnosti na Veolia Transport Východní Čechy a.s..

K 1.7.2012 proběhla fúze formou sloučení se společností ORLOBUS a.s. Od 1.7.2013 došlo ke změně obchodního jména na ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. Důvodem změny obchodní firmy je skutečnost, že skupinu Veolia Transport ve střední a východní Evropě převzala společnost Deutsche Bahn, jež je mateřskou společností dopravní skupiny Arriva. Mateřskou společností společnosti je ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s., která vlastní 100% podíl.