Informační kanceláře - důležité upozornění !

Informační kanceláře - důležité upozornění !
28. února 2017 |

UPOZORNĚNÍ CESTUJÍCÍM !!!

S platností od 1.3.2017 nebudou na Informačním centru v Chotěboři a v Ledči nad Sázavou podávány informace o pravidelné linkové autobusové dopravě, nebudou prodávány a potvrzovány průkazy na zlevněné žákovské a studentské jízdné.

Veškeré služby spojené s čipovými kartami ( žádanky,reklamace atd. ) jsou přemístěny do sídla oblasti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Sokolohradská 629, Chotěboř ( budova ČSAD BUS Chrudim naproti autobusovému nádraží u železniční stanice).

Provozní doba: pracovní dny 6:00h-14:00h